Samenwerking


Energiek Noord-Beveland heeft ook de samenwerking met Energiek Zeeland vorm gegeven. Drie bestuursleden hebben de opleiding voor woningambassadeur gevolgd. Voor woningeigenaren is het vaak lastig om te bepalen hoe de eigen woning het slimst verduurzaamd kan worden. Wat is er allemaal mogelijk? In welke volgorde en door welke partijen kun je de maatregelen het beste laten uitvoeren? Hoe houd je het betaalbaar? Welke subsidies zijn er? En hoe zorg je ervoor dat je woning niet alleen nu, maar ook later bij je wensen aansluit?

Energiek Zeeland helpt woningeigenaren hierbij. Met een web portal, onafhankelijke, vrijwillige Zeeuwse woningambassadeurs en met Zeeuwse aannemers en installateurs. De wensen van de woningeigenaar en zijn woning staan hierbij centraal.

Onze eigen EPA adviseur heeft inmiddels ook ruim 30 adviezen (met subsidie van ENERGIEK Noord-Beveland en de gemeente) gegeven aan huiseigenaren. Deze service blijft beschikbaar!!

Informatie


Ga voor meer informatie over Energiek Zeeland naar de website.

energiekzeeland


Agenda


Energie evenementen


Energiek Noord-Beveland had het voornemen om in het najaar samen met een aantal partners een Energie-evenement in iedere dorpskern te organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk mogelijk is.
We zullen u daarover in het najaar verder informeren.
(Zie verder bij Nieuws)Contact opnemen met Energiek
Noord-Beveland


Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u deelnemen aan één van onze projectgroepen, meldt u zich dan aan bij de secretaris:
Thijs van der Velden
(email: zie onderaan pagina).
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het lidmaatschap biedt voordelen, als u deelneemt aan onze projecten. Daarnaast levert u een bijdrage aan de leefbaarheid op ons eiland.


 

Laatst bijgewerkt: juli 2021 

eindeloos