leuzen

Energiek Noord-Beveland is opgericht om mensen enthousiast te maken voor leefbaarheid, duurzaamheid en het zelf opwekken van energie. Maar ook op andere terreinen kunnen we veel voor elkaar betekenen.

Onze doelstelling is dan ook: Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de Noord-Bevelandse gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder. Onder leefbaarheid verstaat de coöperatie vooral: betrokkenheid inwoners en versterking plaatselijke economie, met oog voor de omgeving.

De uitvoering van ideeën vindt plaats in werkgroepen d.m.v. projecten. Iedere projectgroep opereert zelfstandig.

Als naam van de coöperatie hebben we gekozen voor Energiek Noord-Beveland. Daarbij denken we niet alleen aan de energie die nodig is om onze huizen te verwarmen of het licht te laten branden, maar ook aan de energie die we samen kunnen stoppen in een leefbaar Noord-Beveland.

Projecten

Op dit moment heeft Energiek Noord-Beveland drie projecten:
- Duurzaam wonen in samenwerking met Energiek Zeeland
- Locale werkgroepen die zich bezig houden met verduurzaming van hun woning
- EPA-adviezen

 

Agenda


Energie evenementen


Energiek Noord-Beveland had het voornemen om in het najaar samen met een aantal partners een Energie-evenement in iedere dorpskern te organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk mogelijk is.
We zullen u daarover in het najaar verder informeren.
(Zie verder bij Nieuws)Contact opnemen met Energiek
Noord-Beveland


Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u deelnemen aan één van onze projectgroepen, meldt u zich dan aan bij de secretaris:
Thijs van der Velden
(email: zie onderaan pagina).
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het lidmaatschap biedt voordelen, als u deelneemt aan onze projecten. Daarnaast levert u een bijdrage aan de leefbaarheid op ons eiland.


 

Laatst bijgewerkt: juli 2021 

eindeloos